Forside

ER BARNETS FORSVAR MOD OPLEVET UBEHAG ELLER URIMELIGHED

Skolevægring? – Vi i Lærerkompagniet vil primært hjælpe børn der sidder hjemme på deres værelse og ikke kommer i skole. Hjælpe dem til at få en givende og indholdsrig hverdag, et skridt henimod en velfungerende skoledag.

Lærerkompagniet er et netværk af lærere og pædagoger der benyttes til at skræddersy forløb, der passer bedst muligt til den enkelte elev, afhængigt af hvilke udfordringer eleven har, der ligger til grund for skolevægringen.

Skolevægring er et stigende problem og fraværet har store konsekvenser for børn både fagligt og socialt.​

Eleven lærer mindre, dropper ud af sociale fællesskaber og får ikke den socialisering, der skal til for at begå sig socialt.

Eleven mister troen på at kunne ”noget”.​

På kort sigt hænger omfattende fravær sammen med et lavere fagligt niveau og dårligere social trivsel.

Det kan være meget hvad der motiverer den enkelte elev, til at komme igang med undervisning og skole igen. Vi oplever at der kan være brug for vidt forskellige kompetencer, i forhold til vores elever.