Hvad er skolevægring?

har dit barn skolevægring?

Forældre der oplever, at deres barn har skolevægring, kan ofte føle skyld og dårlig samvittighed. Det er imidlertid ikke hensigtsmæssigt, hverken for forælderen eller for barnet. Nedenfor kan du derfor tilegne dig viden om emnet, således at du som forælder kan få bedre forudsætninger for at hjælpe dit barn igennem skolevægringen.

Dit barns mistrivsel kan komme til udtryk på mange måder. Som forælder og fagperson handler det derfor om, at se bag om barnets adfærd.

Du kan opleve, at dit skolevægrende barn:

  • Beklager sig over ondt i maven, hovedpine, diarré, kvalme, opkast mm. (Typisk om morgenen inden skolestart)
  • Virker udadreagerende; slår, sparker, råber, skriger mm.
  • Har let til tårer
  • Virker bange eller angst
  • Bekymrer sig; ofte om egen eller Jeres sikkerhed
  • Har søvnproblemer; og er evt. også bange for mørke

 

Hvordan tager du aktivt ansvar, og hjælper dit barn igennem skolevægringen?

I samarbejde med dit barns skole, lærere og PPR, vil der som oftest iværksættes en handleplan for ham eller hende.

Et godt råd til dig som forælder: Sikr, at dit barns handleplan har som mål at finde de bagvedliggende årsager til skolevægringen, og at han/-hun genfinder sin glæde og tryghed. Således skaber I et sundt grundlag for, at dit barn kan komme tilbage i skole.

Der findes desværre talrige eksempler på handleplaner, hvis mål det er, at få barnet tilbage i skolen hurtigst muligt uden at forstyrre i undervisningen, fremfor at finde ud af hvorfor barnet har det svært. Det vil ofte give anledning til en tiltagende skyldfølelse; både hos barnet og forælderne. Barnet vil føle sig forkert ved ikke at kunne indfri handleplanen, og I som forældre vil igen føle et svigt, både overfor Jeres barn og overfor skolen.

Vi er gerne behjælpelige med at udvikle en plan for Jer og Jeres barn, og tager altid fat i dét der motiverer og fungerer for lige præcis Jeres barn. Hvis I vil læse mere om vores forløb, er I velkomne til at gøre det her.

Forskellen på skolevægring og pjækkeri

Mens skolevægring fejlagtigt kan anskues som pjækkeri, stikker der ofte en mere alvorlig forklaring bag. Derfor er skolevægring et problem, der kræver omgående handling, ifølge Anne Vibeke Fleischer, børneneuropsykologKommer barnet ikke i skole i en længere periode, kan der i yderste konsekvens udvikles alvorlige sociale problemer, og indlæringen forsinkes hos barnet.

Der bør altid sondres mellem skolevægring og pjækkeri. Børn med skolevægring tør ikke gå i skole, mens børn der pjækker ikke vil gå i skole.

(Sundhed.dk. 12.09.2017: Borger: Patienthåndbogen: Børn: Sygdomme: Socialpædiatri: Skolevægring)

 

Hvorfor opstår skolevægring?

Der hersker en udbredt misforståelse om, at skolevægring er barnets egen skyld. Skolevægring defineres ofte som barnets manglende evne til at håndtere skolerelaterede stressfaktorer, eller dets manglende evne til at opretholde en almindelig skolegang. Sådanne definitioner indikerer, at der er noget galt med barnet, og dermed begrænses undersøgelsesarbejdet væsentligt. 

Men når et barn vægrer sig imod skolen, har barnet det grundlæggende ikke godt, og skolevægring bør derfor snarere defineres som barnets forsvar mod oplevet ubehag eller urimelighed. Når et barn lider under skolevægring, er det derfor en kommunikation til dets omverden om, at det forsøger at beskytte sig selv; og det er dermed forældrene og fagfolkene omkring barnets opgave, at hjælpe barnet til igen at få det godt.

I den proces er det vigtigt at have for øje, at barnets fravær fra skole er et symptom. Det handler ikke om fraværet, men om årsagen til barnets fravær. Når undersøgelsesarbejdet påbegyndes, bør der derfor herske bevidsthed om, at skolevægring opstår over tid – ofte over flere år. Det er derfor afgørende at kortlægge de oplevelser og erfaringer, barnet måtte bære rundt på, som kan være årsagsforklarende til skolevægringen.

 

Hvordan kan Lærerkompagniet hjælpe Jer?

Vi, hos Lærerkompagniet, ved, at en familie med et barn, der har udviklet skolevægring, er en familie i krise, og derfor benytter vi udelukkende fagpersoner, der med ro og overblik tager styring over en meget svær situation.

I er meget velkomne til at ringe og tage en uforpligtende snak med os på tlf. +45 31 52 47 99, eller sende os en henvendelse her.