Om os

om Lærerkompagniet

Ud over Mads Due er der tilknyttet et netværk af lærere og pædagoger, der benyttes til at skræddersy forløb der passer bedst muligt til den enkelte elev, afhængigt af hvilke udfordringer eleven har.

 • Alle vores undervisere er uddannede lærere eller pædagoger.
 • Alle vores undervisere er godkendt i forhold til børneattest og straffeattest.

om Mads Due: Historik

 • 1999 Uddannet folkeskolelærer, Blaagaard
 • 1999 – 2015 Fastansat på Værebroskole (Navn ændret til Skovbrynet Skole)
 • 2002 – 2003 Uddannelsesorlov, 1-årig friluftsvejleder på IFI
 • 2007 – 2011 Hjemmelærer/lektiehjælp
 • 2015 – 2019 Ansat i specialtilbud Basen, Palæet og gruppeordning/Gentofte, derigennem undervist elever med angst, autisme, asperger, dysleksi, dyskalkuli m.m.
 • 2019 Fastansat på skole i Nuuk
 • Deltaget i adskillige kurser omhandlende undervisning af elever med specielle behov
 • Fungerende mentor hos DUOS og tilknyttet Birketoften

Vi tror på at pres avler så forcering af at få et barn tilbage i skolen, kan have den modsatte effekt.

Tanker bag lærerkompagniet

Vi i Lærerkompagniet vil primært hjælpe børn der sidder hjemme på deres værelse og ikke kommer i skole. Hjælpe dem til at få en givende og indholdsrig hverdag.

Alt for ofte er vi, via vores arbejde, stødt på ledere, lærere, pædagoger og forældre, der frustreret omtaler et barn der ikke kommer i skole og samtidig er i tvivl om hvordan barnet hjælpes bedst muligt.

Har eleven krav på hjemmeundervisning, hvordan får vi eleven tilbage i klassen, hvem skal undervise eleven m.m.”

Lærerkompagniet kan være svaret på nogen af disse tvivlsspørgsmål.

Lærerkompagniet er ikke drevet af at få barnet tilbage i skolen hurtigst muligt, eller hurtigst muligt få indhentet det faglige. Vi tror på at pres avler modpres, så forcering af at få et barn tilbage i skolen, kan have den modsatte effekt. Derfor skræddersyr vi et forløb til den enkelte elev, med fokus på motivation og på hvad der fungerer for eleven.

Samtidig er vi ikke i tvivl om at alle elever med skolevægring, på længere sigt, skal tilbage i skole og have en kontinuerlig hverdag med skole.

Om eleven skal tilbage til sin egen skole og klasse er ikke sikkert, men der skal findes et skoletilbud som fungerer for den enkelte elev.

Skolen er vigtig, da læring, viden og færdigheder er grundlaget for uddannelse og deltagelse i samfundet og lige så vigtigt er det sociale aspekt, mulighed for at indgå i grupper, venskaber og danne sociale relationer.

Vi fokuserer på at barnet oplever succes og får kvalitative oplevelser, succes og oplevelser der tilsammen aflaster barnet fra en hverdag med skolevægring. Succes og oplevelser der giver barnet en tro på sig selv og en tro på, at et skoletilbud er overkommeligt og realistisk.

Børn med skolevægring har det som udgangspunkt ikke godt. At værge sig, kan oversættes til, at beskytte sig mod noget ”ubehageligt”. Barnet beskytter sig mod noget som er ubehageligt, noget som barnet oplever som ubehageligt. Det kan være svært for os voksne at forstå at skolen opleves ligefrem ubehagelig eller skræmmende, men det er barnets oplevelse der er afgørende.

Helt enkelt kan det tolkes således:

”Der er noget i vejen. Jeg har brug for hjælp”

Det kan sammenlignes med voksne der ”går ned” med stress, alt kan virke uoverskueligt og angstfuldt. Barnet skal have hjælp og der skal i en periode laves en anderledes skoledag, en skoledag der giver barnet troen på sig selv tilbage. Hvor længe denne periode varer, er forskellig. Et forløb tager altid udgangspunkt i den enkelte elev; men I kan se et eksempel herpå her.

Børn med skolevægring sidder oftest alene det meste af dagen, da resten af familien typisk er på job, i skole osv. Det er ikke optimalt og kan have alvorlige konsekvenser på længere sigt.

Derfor skal barnet hjælpes og tidlig indsats er vigtig.

Lærerkompagniet kan være en brik i det samlede puslespil for at få en eleven tilbage i et skoletilbud. Kontakt os for at høre nærmere om, hvordan vi kan hjælpe Jeres barn.

Problem

Skolevægring

Hjælp

 • Lærerkompagniet
 • Skolen
 • Familie
 • Hjemmet
 • Psykolog

Mål

Eleven får en hverdag med et fungerende skoletilbud.

Lærerkompagniet garanterer undervisere der er: