Problematik

Skolevægring er et problem,
der har konsekvenser

Skolevægring er et stigende problem og fraværet har store konsekvenser for børn både fagligt og socialt.
Eleven lærer mindre, dropper ud af sociale fællesskaber og får ikke den socialisering, der skal til for at begå sig socialt.
Eleven mister troen på at kunne ”noget”.
På kort sigt hænger omfattende fravær sammen med et lavere fagligt niveau og dårligere social trivsel.

– Omfattende fravær fra skolen er skidt af mange grunde. Man lærer mindre, man dropper ud af de sociale fællesskaber og får ikke den socialisering, der skal til for at begå sig socialt, og man mister troen på, at man kan. Så på kort sigt hænger omfattende fravær sammen med et lavere fagligt niveau og dårligere social trivsel, siger Mikael Thastum.

Han peger på både danske og internationale undersøgelser, der viser klare sammenhænge mellem karakterer og skolefravær. Jo mere fravær, jo lavere karaktergennemsnit. Lige som der også er sammenhæng mellem fravær, og om man dels starter på en ungdomsuddannelse og dels senere dropper ud af uddannelsen.

På lang sigt er øget skolefravær i grundskolen forbundet med risiko for senere at droppe ud af uddannelsessystemet, som igen er en risikofaktor for sociale, økonomiske og psykiatriske problematikker i voksenlivet. Dermed er skolevægring et problem, som bør tages alvorligt og behandles tidligt.

Kilde: Mikael Thastum, professor i klinisk børnepsykologi på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet.

Lærerkompagniet kan hjælpe elever med skolevægring. Vi skræddersyr et forløb der er tilpasset den enkelte elev.

Læs mere om hvordan vi konkret kan hjælpe under fanen “Løsning”.